Politica de confidențialitate

Conform GDPR, Mădălina Cristea, în calitate de autor, proprietar, administrator și operator al blogului www.duduiamagda.ro, respectă dreptul la viață privată al persoanelor, iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal le asigură acestora o protecție adecvată. Ba mai mult decât atât, confidențialitatea datelor personale reprezintă una dintre principalele preocupări. Prin urmare, această pagină a fost creată cu scopul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării blogului  www.duduiamagda.ro.

 

ASPECTE GENERALE

Informațiile personale sunt confidențiale atunci când vizitați acest blog, cu excepția cazului în care doriți, în mod voluntar, să le dezvăluiți. Vor fi colectate doar informațiile personale furnizate în mod voluntar, și numai în scopurile precizare în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. Niciodată nu vi se vor cere mai multe informații decât cele strict necesare pentru a utiliza acest blog.

Datele dumneavoastră personale vor fi colectate conform Regulamentului (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018, numit în continuare GDPR. Vă rog să citiți informațiile următoare pentru a vă pune la curent cu noile prevederi. Dacă aveți întrebări, mi puteți adresa la adresa duduiamagda@gmail.com și voi răspunde în cel mai scurt timp cu putință.

Nu sunteți obligat să vă furnizați datele, însă dacă refuzați nu veți  mai putea beneficia de toate funcționalitățile blogului, iar pagina www.duduiamagda.ro  ar putea deveni dificil de vizitat. Nu vor fi prelucrate datele personale ale minorilor.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumită persoană vizată. Această persoană poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume și prenume. Pe blogul  www.duduiamagda.ro vor fi colectate informații personale în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru a vă putea transmite noutăți prin e-mail, pentru a vă putea include în concursuri cu premii, pentru a putea identifica și notifica persoanele câștigătoare, pentru a vă asigura o experiență plăcută de navigare și pentru a putea răspunde comentariilor dumneavoastră.

 

CATEGORIILE DE DATE COLECTATE

Dacă sunteți vizitator al blogului www.duduiamagda.ro, vi se vor colecta următoarele categorii de date personale:


Informații pe care le furnizați în mod voluntar

Când mă contactați prin e-mail, îmi oferiți, în mod voluntar, informații pe care le prelucrez. Aceste informații includ: nume, prenume, adresă de e-mail, și, eventual, număr de telefon, dacă vă doriți acest lucru.

Când postați un comantariu pe blog, îmi oferiți, în mod voluntar, informații pe care le prelucrez. Aceste informații includ: nume, prenume, adresă de e-mail, eventual website.

Datele furnizate prin intermediul formularului de contact sau prin intermediul formularelor de comentarii (reale, pseodonime sau false) vor fi stocate în baza de date a blogului. Acestea vor fi folosite doar dacă vizitatorul a solicitat să fie notificat, în mod automat, de platformă în cazul în care apar articole sau comentarii noi sau în cazul în care îi se va răspunde la o întrebare, reclamație sau sugestie trimisă prin formularul de contact sau pe adresa de e-mail. Acordul acestuia este înregistrat de către platformă în momentul în care sunt bifate casetele corespunzătoare aflate lângă câmpul de adăugare a comentariului.

Când vă abonați la newsletter, îmi oferiți, în mod voluntar, informații pe care le prelucrez. Aceste informații includ: nume, prenume și e-mail. Vă puteți înscrie la newsletter pentru a fi la curent cu articolele publicate pe blog. Dacă nu doriți să mai primiți newslettere, aveți posibilitatea de a vă dezabona.  Dezabonarea se va poatea face oricând, folosind linkurile de la sfârșitul e-mailurilor primite sau solicitând, în mod direct, dezabonarea de la newsletter. Solicitările de dezabonare se vor face la adresa duduiamagda@gmail.com.

 

Informații colectate în mod automat

Când navigați pe blogul www.duduiamagda.ro este posibil să colectez informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include: IP-ul, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare dar și modalitățile în care s-a interacționat cu site-ul. Aceste informații pot fi colectate prin folosirea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare de navigare.

Ca operator, pot colecta date, prin intermediul cookie-urilor, privind modul în care interacționați cu blogul . Pentru mai multe detalii legate de cookie-uri, vă rog să consultați pagina de Informare cookies pe care o puteți accesa aici.

Datele primite din Google Analytics, serviciu oferit de Google Inc. generează statistici detaliate despre traficul și sursele traficului pe blog. Google Analytics foloseşte “cookie-urile” stocate în dispozitivul dumneavoastră pentru a ajuta la analiza modului în care utilizați blogul. Informaţiile generate de cookie-uri despre modul cum utilizaţi dumneavoastră blogul, incluzând adresa dumneavoastră IP, vor fi anonimizate prin folosirea setărilor adecvate ( funcţia“_anonymizelp()” sau echivalentă) şi transmise serverelor Google. Pentru mai multe informaţii despre modul cum funcţionează anonimizarea IP, vizitaţi https://support.google.com/analytics/answer/2763052

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate pentru:

 • a vă transmite noutăți prin poșta electronica (dacă ați acceptat acest lucru);
 • a putea lăsa comenatarii în dreptul articolelor;
 • a putea primi răspunsuri la comenatrii, întrebări sau reclamații;
 • a putea participa la sondaje sau concursuri cu premii;
 • comunicare prin e-mail.

 

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Mădălina Cristea poate dezvălui datele dumenavoastră către terți sau entități care sprijină operatorul în desfășurarea activității pe blog. Scopurile pentru care se va face acest lucru sunt următoarele: pentru administrarea blogului, pentru atribuirea de premii în cadrul unor concursuri, pentru menținerea, îmbunătățirea și personalizarea blogului, pentru a mnitoriza tendințele de utilizare, pentru a transmite noutăți.

Terții pot fi: furnizorul de servicii IT, firmă de curierat, MailChimp, Google, Facebook.

Nu vor fi vândute, transferate sau divulgate informațiile colectate pe acest blog, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor legale; atunci când este necesar pentru protecția vieții sau a integrității corporale și nu sunteți în măsură să vă dați acordul pentru prelucrarea informațiilor personale; atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public, când dumneavoastră ați dezvăluit personal aceste informații și atunci când este necesar să ne protejăm interesele legitime. Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pentru intervalul de timp necesar pentru atingerea scopurilor de mai sus.

Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru utilizare incorectă, ce nu poate fi stabilită ca urmare a unei breșe de securitate a blogului.

 

POLITICA PRIVIND COOKIES

Blogul folosește cookies. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și cifre, care vor fi stocate pe dispozitivul dumenavoastră prin intermediul unui browserului pe care îl folosiți, pentru a vă oferi servicii și conținut de cea mai bună calitate. Acestea stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou Pagina Web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului). Pentru detalii, vă rog consultați pagina Informare cookies.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu character personal furnizate către Mădălina Cristea pot fi transferate în afara României prin intermediul serverelor Google.

 

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuare de către Mădălina Cristea pe acest blog

Dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri justificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, operatorul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Dacă doriți ca datele pe care le-am colectat de la dumneavoastră să fie șterse, vă rog să-mi trimiteți un e-mail la adresa duduiamagda@gmail.com.

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit. Cererea de vizualizare a datelor personale se va face prin completarea formularului de aici.

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebare sau nelămurire cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rog să vă adresați la adresa de email: duduiamagda@gmail.com.